In Nederland’s Patriciaat, beter bekend als het ‘Blauwe boekje’, worden genealogieën opgenomen van families die de afgelopen 150 jaar (of langer) een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse samenleving, en waarvan de leden nog steeds op de voorgrond treden in de werelden van wetenschap en cultuur, rechtspraak, openbaar bestuur of het bedrijfsleven.

boekenDe serie is begonnen in 1910 en was direct een succes. Inmiddels zijn 95 deeltjes verschenen, met daarin de genealogieën van bijna 1.800 geslachten.

Sinds 2016 worden de nieuwe uitgaven verzorgd door Historisch Bureau De Clercq en Uitgeverij Verloren. Ten behoeve hiervan is Stichting Het Blauwe Boekje, uitgever van Nederland’s Patriciaat opgericht. Het Centraal Bureau voor Genealogie, uitgever van de serie tussen 1940 en 2015, heeft hiervoor de publicatierechten aan de stichting overgedragen.
Inmiddels is het eerste product van dit samenwerkingsverband verschenen: deeltje 95 (2016/2017). Zie onderaan deze pagina voor meer informatie.

Drs. Daan de Clercq is aanspreekpunt en verzorgt de (eind-)redactie. Uitgeverij Verloren (www.verloren.nl) neemt het drukwerk, de distributie en andere praktische zaken voor haar rekening. De stichting bewaakt de continuïteit en kwaliteit.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Drs. Alle Diderik de Jonge, voorzitter
  • Mr. J. Christiaan van Oordt, penningmeester
  • Drs. Marjolein Regout, secretaris
  • Prof. dr. Yme Kuiper
  • Prof. dr. Jan Borleffs
  • Jhr. Coert van Beijma thoe Kingma

Adviseurs van het bestuur zijn drs. Ileen Montijn, prof.dr. Jan Hein Furnée en prof.mr.drs. Sebastiaan Roes.

Drs. Daan de Clercq is door het bestuur aangesteld als directeur van de stichting en gemachtigd om deze naar buiten te vertegenwoordigen.


Belangstelling?
Wanneer u interesse heeft voor (her)opname van uw familie in het Blauwe boekje, dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen.
Informatie over een en ander kunt u alvast vinden in de hieronder te downloaden bestanden:

Algemene informatiefolder (pdf)

Criteria voor (her)opname (pdf)


Contact:

tel. 0252-347238
mobiel: 06-82169013
e-mail: info@blauweboekje.nl

Post- en bezoekadres:
Landgoed De Olmenhorst
Lisserweg 487C
2165AS Lisserbroek


Verkoop van nieuwe en oude deeltjes:
Op 13 februari l.l. is jaargang 95 (2016/2017) gepresenteerd, het eerste deeltje van Nederland’s Patriciaat waarvan de uitgave is verzorgd door het samenwerkingsverband van Historisch Bureau de Clercq en Uitgeverij Verloren.
Dit deeltje bevat de genealogieën van dertien geslachten, waarvan vier niet eerder werden opgenomen. De overige betreffen heropname, voor enkele families zelfs de derde of vierde keer. Uiteraard was in die gevallen het nodige toe te voegen, en soms ook te verbeteren, aan de vorige versie.
De families in dit deel zijn, in alfabetische volgorde: Cankrien, Greidanus (van Wimersma Greidanus, Idema Greidanus), Heijse, Houben, Kersten, Laane, van Lede, van Haren Noman, Pigeaud, Scherpenhuijsen Rom, Scheidius, Smits (Smits van Oyen) en Thijssen (Heerkens Thijssen).
In de inleiding beschrijft dr. C.A.M. Gietman de geschiedenis, het unieke karakter van de serie (in internationale context) en het belang van de Nederland’s Patriciaat, niet alleen voor de families maar ook als bron voor wetenschappelijk onderzoek. Deze tekst kan hier worden gedownload als pdf.
Elke genealogie bevat een korte inleiding waarin de familie met een aantal karakteristieken wordt gekenschetst. Als bijlage bij het voorwoord zijn van alle dertien families die karakteristieken in tabelvorm samengevat.
Het handzame formaat van de uitgave is gelijk gebleven en ook de kenmerkende blauwe omslag is slechts weinig veranderd. De lay-out is wel gemoderniseerd. Bovendien zijn de meeste illustraties in kleur.
Exemplaren van jaargang 95 worden verkocht door Uitgeverij Verloren. Zie: www.verloren.nl

Een kort verslag van de presentatie is te vinden op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie: www.cbg.nl

Voor geïnteresseerde media is het volgende korte persbericht.

Ook diverse oudere jaargangen van Nederland’s Patriciaat (-2015) worden door Uitgeverij Verloren verkocht.
Meer informatie vindt u elders op hun website: www.verloren.nl.