In Nederland’s Patriciaat, beter bekend als het ‘Blauwe boekje’, worden genealogieën opgenomen van families die de afgelopen 150 jaar (of langer) een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse samenleving, en waarvan de leden nog steeds op de voorgrond treden in de werelden van wetenschap en cultuur, rechtspraak, openbaar bestuur of het bedrijfsleven.

boekenDe serie is begonnen in 1910 en was direct een succes. Van 1945 tot 2015 werd de uitgave verzorgd door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Inmiddels zijn 94 deeltjes verschenen, waarin de genealogieën van bijna 1.800 geslachten werden gepubliceerd.

Met ingang van 2016 worden de nieuwe uitgaven verzorgd door een samenwerkingsverband tussen Historisch Bureau De Clercq en Uitgeverij Verloren. Ten behoeve hiervan is Stichting Het Blauwe Boekje, uitgever van Nederland’s Patriciaat opgericht, waaraan het CBG alle publicatierechten heeft overgedragen.

Drs. Daan de Clercq is aanspreekpunt en verzorgt de (eind-)redactie. Uitgeverij Verloren (www.verloren.nl) neemt het drukwerk, de distributie en andere praktische zaken voor haar rekening. De stichting bewaakt de continuïteit en kwaliteit.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Jhr. Michiel Quarles van Ufford, voorzitter
  • Drs. Alle Diderik de Jonge, vicevoorzitter
  • Mr. J. Christiaan van Oordt, penningmeester
  • Drs. Marjolein Regout, secretaris
  • Prof.dr. Yme Kuiper

Adviseurs van het bestuur zijn drs. Ileen Montijn, prof.dr. Jan Hein Furnée en prof.dr. Sebastiaan Roes.

Drs. Daan de Clercq is door het bestuur aangesteld als directeur van de stichting en gemachtigd om deze naar buiten te vertegenwoordigen.


Belangstelling?
Wanneer u interesse heeft voor (her)opname van uw familie in het Blauwe boekje, dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen.
Informatie over een en ander kunt u alvast vinden in de hieronder te downloaden bestanden:

Algemene informatiefolder (pdf)

Criteria voor (her)opname (pdf)


Contact:

tel. 0252-347238
mobiel: 06-82169013
e-mail: info@blauweboekje.nl

Post- en bezoekadres:
Landgoed De Olmenhorst
Lisserweg 487C
2165AS Lisserbroek


Verkoop:
Oudere jaargangen van Nederland’s Patriciaat (-2015) worden verkocht door Uitgeverij Verloren.
Meer informatie vindt u op hun website: www.verloren.nl.